Wie en wat is FBBN:

 

FBBN staat voor Financieel Beheer & Bewindvoering Noord

Onze werkzaamheden zijn, het Beheer van Persoonsgebonden Budgetten, Inkomensbeheer en Bewindvoeringen.

 

In het geval van de Persoonsgebonden Budgetten, doet FBBN alleen het beheer.

Het inkopen van de zorg zal worden overgelaten aan andere partijen.

  

Hoe wordt uw geld beheerd:

Het beheer van de (persoonsgebonden) budgetten en of het beheer van uw inkomen zal op een transparante manier gebeuren, en wel zo, dat de budgethouder (PGB), die zelf altijd verantwoordelijk blijft voor het budget, op elk gewenst moment inzage heeft in zijn/haar dossier.

Dit zal mogelijk worden gemaakt via een website, waarvoor men een inlogcode krijgt.

Hierdoor heeft men 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in het beheer van zijn/haar (persoonsgebonden) budget.

De budgethouder zal hier zelf geen veranderingen in aan kunnen brengen, dit is omdat FBBN anders het overzicht kwijt raakt over het beheer van het budget.

Om inzicht te kunnen hebben in het budget zal de budgethouder wel moeten beschikken over een internet verbinding.

 

De budgethouder dient zelf over een aparte bankrekening voor het PGB te beschikken, waarvoor men FBBN eventueel kan machtigen om de zorgfacturen te kunnen betalen.

 

Het intake gesprek zal schriftelijk worden vastgelegd en aan de hand hiervan zal een getekende overeenkomst worden gesloten tussen de budgethouder en FBBN.

Indien alles helder en duidelijk is voor zowel de budgethouder als voor FBBN, zal FBBN met de overeengekomen werkzaamheden beginnen.

 

Persoonlijk contact is voor FBBN belangrijk, op deze wijze wordt er een band opgebouwd tussen de budgethouder en de budgetbeheerder, FBBN.

De budgethouder tekent niets vooraf alleen achteraf wanneer het aangebodene wordt goedgekeurd door de budgethouder.

Uiteraard krijgt de budgethouder zo snel mogelijk bericht wanneer er wijzigingen zijn.

 

Voor wie gaat FBBN aan het werk:

FBBN zal haar werkzaamheden verrichten voor particulieren, die hun PGB graag beheert willen hebben al dan niet in combinatie met inkomensbeheer, of onder bewindstelling.

Voor zorgverleners of zorginkopers wil FBBN graag functioneren als “onderaannemer” om voor hen het beheer over te nemen, op dezelfde werkwijze als voor de particulier.

Gezien het feit dat de gedragscode aangeeft liever niet te zien dat de zorgverlener en beheerder één persoon (bedrijf) zijn, kan

FBBN hierin ondersteuning verlenen.

 

Kortom FBBN wil op een open en transparante wijze haar werkzaamheden doen, zodat het voor de budgethouder duidelijk is hoe de stand van zaken is.

Duidelijkheid en dienstverlening staan voorop.