Financieel Beheer &
   Bewindvoering Noord
Copyright © Fbbn  Alle rechten voorbehouden
Home.Aanvraag extra weekgeld.Dienstverlening.Werkwijze.Contact.Inloggen cliënt Smart fms.

Klachtenregeling

Belangrijk Nieuws.
Houdt deze knop in de gaten
i.v.m. nieuws

De dienstverlening stap voor stap:

 

        U meldt zich aan bij FBBN

        Op korte termijn volgt het intakegesprek.

        Aan de hand van de gegevens uit het intakegesprek wordt het plan van aanpak gemaakt.

        Wanneer het plan van aanpak is goedgekeurd door u, worden de contracten getekend.

        Na uw goedkeuring gaan wij aan de slag.

        Wanneer alles in werking is kunt u zelf online te allen tijde in uw dossier kijken.

        Tussentijdse veranderingen worden alleen gedaan na onderling overleg.

 

Voor alle duidelijkheid, FBBN beheert alleen budgetten en verleent geen zorg.