Financieel Beheer &
   Bewindvoering Noord
Home.Aanvraag extra weekgeld.Dienstverlening.Werkwijze.Contact.Inloggen cliënt Smart fms.
Copyright © Fbbn  Alle rechten voorbehouden

Klachtenregeling

Belangrijk Nieuws.
Houdt deze knop in de gaten
i.v.m. nieuws
Let op:
Het postadres van Fbbn is veranderd in:
Postbus 261
7900 AG
Hoogeveen

FBBN verzorgt het beheer van financiële trajecten.

Op deze site geven wij u inzicht over de dienstverlening van FBBN.

Onder de knop dienstverlening, vindt u meer informatie over:
  Beschermingsbewind en Curatele
  Budgetbeheer   
  Budgetbegeleiding     
  Beheer van het Persoonsgebonden Budget,ofwel het PGB